Volledig Hitma-assortiment
Hitma Monstername

MPC varnishbepalingen regelolie en smeerolie

Door preventieve varnish-analyse van regelolie of smeerolie voorkom je veel narigheid.

De gevolgen van varnishvorming
Varnishvorming in regel- of smeeroliesystemen kan desastreuze gevolgen hebben voor installaties, zoals:

  • Trage regeling en/of niet optimaal functioneren van componenten
  • Ongeplande stops met hoge kosten voor vervanging onderdelen
  • Problemen bij opstarten installatie en/of shut-downs
  • Versnelde veroudering van de olie 
  • Verlies van productie en continuïteit

Preventieve varnish-analyse door Hitma-laboratorium
Om bovengenoemde problemen door varnish te voorkomen, is het belangrijk dat je turbine-olie, regelolie of smeerolie preventief laat analyseren. Dit kun je laten doen door ons laboratorium. Inmiddels hebben onze laboranten m.b.v. een photospectrometer al honderden MPC varnish-bepalingen uitgevoerd conform ASTM-D7843-12.