Volledig Hitma-assortiment
Hitma Monstername
Veelgestelde vragen

over steriele monstername (FAQ)

 • Welke monsternametechniek is geschikt voor mijn proces?

  Gebruik van de juiste monsternametechnologie levert kwaliteitsvoordelen en kostenbesparing op. Maar hoe kies je de juiste monsternametechniek? Dat verschilt per applicatie.

  Advies op maat door specialist
  Om de juiste monsternameystemen voor jouw proces te kunnen aanchaffen, is het van belang dat de leverancier van de monsternameapparatuur de procesomstandigheden kent. Ook de plaats waar de monsternamekraan wordt geplaatst, is belangrijk. En je dient rekening te houden met eventuele sterilisatieprocedures van de systemen waarop monsternameapparatuur wordt gemonteerd. 

  Met wat voor soort proces / monstername-applicatie heb je te maken?

  • Monstername in sanitaire processen (farmacie en voedingsindustrie)
  • Monstername in (zware) industriële processen (petrochemie, olieraffinaderijen)
  • Procesmonstername in (fijn)chemie en overige industriële processen
  • Monstername van vaste stoffen
  • Monstername van hydrauliekolie en smeerolie
  • Het nemen van watermonsters

  De keuze van de juiste monsternametechnologie is dus niet zo één-twee-drie gemaakt. Hierbij is vaak begeleiding door een monsternamespecialist nodig. 

 • Verschil tussen steriele en aseptische monstername

  We onderscheiden monstername onder steriele of aseptische condities.

  Steriele monstername
  Bij steriele monstername zijn alle te gebruiken componenten volledig gesteriliseerd voor het nemen van een monster. In dit proces zal er, hoe miniem ook, altijd nog een klein contactmoment zijn waarbij de koppeling tussen de monsternamekraan en de monsternamezak aan de omgevingscondities zal worden blootgesteld.   

  Aseptische monstername
  Bij aseptische monstername wordt een monster genomen onder volledige steriele condities waarbij bacteriën vanuit de omgeving  geen invloed hebben op het op het monster omdat we hier een volledig gesloten systeem hebben. Het bereidingsvat, de monsternamekraan en de monsterzak in een handeling worden hierbij gesteriliseerd.

   

 • Waarom moeten bij steriele monstername invloeden van buitenaf worden uitgesloten?

  Bacteriën en schimmels veroorzaken één van de grootste problemen bij het nemen van monsters in de biofarmacie en voedingsmiddelenindustrie: besmette monsters. Monsters moeten altijd worden beschermd tegen besmettingen

  Als een productmonster is besmet, zal het laboratorium (QC) de noodklok luiden en afkeur melden. Maar betekent dit dat de hele productiebatch moet worden afgekeurd? Of is de monstername “verkeerd” uitgevoerd, waardoor alleen het monster is besmet? Om deze onzekerheden te voorkomen, zal je invloeden van buitenaf altijd moeten uitsluiten.

 • Waarom mag een monsternamekraan in een steriel proces geen dode hoeken hebben?

  Om problemen met bacteriën en schimmels te voorkomen, kunt je het beste een monsternamekraan gebruiken zonder dode hoeken. Deze zijn goed te reinigen en te steriliseren. Het ontwerp van deze monsternamekranen voldoet aan de EHEDG-eisen.

  Een steriele monsternamekraan heeft naast de daadwerkelijke procesaansluiting op het systeem of vat, twee aansluitingen die zo zijn ontworpen dat het inwendige van de gehele kraan, inclusief het monsternamepad (de natte delen), kan worden gereinigd en met stoom gesteriliseerd.

 • Hoe reinig je steriele monsternamekranen?

  Er zijn verschillende procedures voor het reinigen van steriele monsternamekranen.

  Je kunt steriele monsternamekranen reinigen met heet water (sanitation) of met een CIP-vloeistof. Soms laten bedrijven alcohol in de kraan laat staan als een soort alcoholslot. In de biofarmaceutische industrie is het gebruikelijk de monsternamekraan daarna door te stomen. Op deze wijze spoelen de bacteriën eruit en worden ze gedood. Hiervoor dient er natuurlijk een stoomaansluiting te worden gerealiseerd.

  Een alternatief is het gebruik van een externe “stoombron”. Uiteraard dient hiervoor een goede en veilige aansluiting te worden gemaakt naar de sample-kraan. Om het gehele monsternamesysteem steriel te krijgen voor een aseptische monstername, moet ook direct de monsternamezak of monsternamefles, of in ieder geval de aansluitingen hiervan, worden mee gestoomd.

  Bekijk hier de demo-animatie werking en reiniging Keofitt Sesame-monsternamekraan 

 • Waarom zijn Keofitt-monsternamekranen zo geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie?

  Melk, yoghurt, bier, wijn, siroop, ketchup… als het om de productie van voedingsmiddelen gaat, kun je niet voorzichtig genoeg zijn met je monsters.

  Door het gepatenteerde stoomsteriliseerbare ontwerp van de Keofitt-monsternamekranen blijven er nooit restanten van het medium achter.

  Met deze aseptische monsternamesystemen bescherm je je monsters tegen besmettingen tijdens de monstername én tijdens het vervoer naar het laboratorium. Keofitt-monsternamekranen voldoen aan de eisen van de EHEDG en 3-A.

  Wetenschap: Voedselveiligheid & kwaliteit
  Tijdens haar promotieonderzoek 'Distributions of microorganisms in foods and their impact on food safety' onderzocht Ida Jongenburger op welke manier een partij effectiever kan worden bemonsterd. Zowel het bemonsteringsschema, als de manier waarop de monsters uit een partij worden getrokken, blijken daarbij van invloed. Lees meer over haar onderzoek in onderstaande artikel uit VMT, 8 februari 2013 nr 3/4

  Bemonsteren, doeltreffend of toevalstreffer. Veiligheid micro-organismen in levensmiddelen.pdf

 • Hoe verbetert het brouwproces van bier door representatieve monstername?

  Veilige, eenvoudige en betrouwbare monstername is van groot belang voor bierbrouwers. Het laboratorium speelt hierbij een cruciale rol. Hier wordt het water geanalyseerd, worden de grondstoffen gecontroleerd, de kwaliteit van de brouwsels getest en vergeleken.

  Het brouwproces mag er niet te veel hinder ondervinden van de monstername, de laboranten van de bedrijfstechnologische dienst moeten altijd kunnen vertrouwen op een representatief monster en de klant op de kwaliteit van het bier.

  Monsternamekranen en -accessoires van Keofitt zijn wereldwijd de standaard in brouwerijen. Deze monsternamekranen kunnen na elke monstername worden gesteriliseerd. Zo beschikt men op elk gewenst moment over een aseptisch, representatief monster van het te onderzoeken brouwsel.

  Keofitt Sample Valve

  Keofitt W9 Sample Valve bij Heinken
 • Hoe voorkom je problemen met bacteriën en schimmels tijdens de monstername?

  Bacteriën en schimmels veroorzaken één van de grootste problemen bij het nemen van monsters in de biofarmacie en voedingsmiddelenindustrie: besmette monsters.

  Als je productmonster is besmet, zal het laboratorium / kwaliteitsmanager (QC) de noodklok luiden en afkeur melden. Maar betekent dit dat de hele productiebatch moet worden afgekeurd? Of is de monstername “verkeerd” uitgevoerd, waardoor alleen het monster besmet is?

  Voorkom dode hoeken
  Om problemen met bacteriën en schimmels te voorkomen, kunt je het beste een monsternamekraan toepassen zonder dode hoeken. Deze zijn goed te reinigen en steriliseren. Dit betekent dat het ontwerp van de monsternamekraan moet voldoen aan de EHEDG-eisen.
  Zo’n kraan heeft naast de daadwerkelijke procesaansluiting op het systeem of vat, twee aansluitingen die zo zijn ontworpen dat het inwendige van de gehele kraan, inclusief het monsternamepad (de natte delen), kan worden gereinigd en met stoom gesteriliseerd.

 • Zijn er ook single-use oplossingen voor steriele monstername?

  In de life sciences en (bio)farmaceutische industrie zien we een belangrijke trend naar het gebruik van single-use/disposable oplossingen voor processen. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van kunststoffen. Ook op het gebied van monstername is deze trend waar te nemen.

  Een monster nemen uit een proces door een compleet disposable monsternamesysteem, compleet met sample bags (monsternamezakken) behoort al tot de mogelijkheden. Een dergelijk systeem wordt steriel aangeleverd en is direct te monteren op een (triclamp) aansluiting. De zakken zijn los te koppelen door een steriele disconnector en worden hermetisch afgesloten van de buitenlucht. Validatie van een dergelijk systeem is uiteraard noodzakelijk.

  5 voordelen van single-use monsternamesystemen

  • geen complexe reiniging of sterilisatieprocedures nodig
  • geen crosscontaminatie
  • complete steriele opstelling
  • sample rechtstreeks in de steriele bag, deze kan direct naar het laboratorium voor analyse
  • snel en betrouwbaar
    
 • Hebben Keofitt-monsternamekranen alle benodigde farmaceutische certificaten?

  Het stoomsteriliseerbare ontwerp van de Keofitt-monsternamekranen staat garant voor steriele monsters, wat uiteraard van groot belang in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.

  Deze sampling valves beschikken over alle voor de farmacie noodzakelijke certificaten. Iedere kraan wordt ook geleverd met een eigen kwaliteitscertificaat. Het is dus niet verwonderlijk dat vele farmaceutische en voedingsmiddelenbedrijven al jaren vertrouwen op de monsternamesystemen van Keofitt.

  Klik hier voor de lijst met certificaten.

   

 • Wanneer gebruik je voor aseptische monstername een septum en hypodermische naald?

  Voor aseptische monstername wordt soms gebruik gemaakt van een septum en hypodermische naald. Dit zijn monstername-units die bestaan uit een RVS-houder, waarin een flexibel kunststofmembraan is gemonteerd.

  Door middel van een naald of spuit wordt door het membraan heen geprikt en een monster uit het vat genomen met een minimaal risico van contaminatie. Dergelijke systemen zijn ontwikkeld voor vloeistoffen met een lage viscositeit en kunnen goed worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie en voor biofarmaceutische applicaties.

  Het membraan (septum) is geschikt voor eenmalig gebruik en dient regelmatig vervangen te worden. Er zijn ook uitvoeringen verkrijgbaar met grotere diameters, waarbij meerdere positiepoorten aanwezig zijn. Zo kunnen er meerdere samples genomen worden door het membraan.

 • Hebben jullie video's van de monsternamekranen van Keofitt?

Bij Hitma geloven wij in meten is weten. Daarom maken wij op onze websites gebruik van cookies. Hiermee zorgen we ervoor dat de website gebruiksvriendelijker wordt. Onze cookies hebben uitsluitend analytische, communicatieve of functionele doeleinden. Door verder te gaan op onze website accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Lees hier meer over wat Hitma vindt van privacy